Continu verbeterprogramma (CI)

Wordt het potentieel en de ideeën van de medewerkers maximaal ingezet? Hoe staat het met het werkplezier in jouw organisatie?

Continu verbeterprogramma (CI)

Met het continu verbeterprogramma helpen wij je met de transformatie van idee naar resultaat en leren we medewerkers successen boeken.

In een continue verbetercultuur is het belangrijk dat medewerkers ideeën aandragen en deze tot succes kunnen brengen. Continu verbeteren wordt onderdeel van het werk. Dit vraagt een systeem waarin ideemanagement is geborgd. Continu verbeteren wordt onderdeel van het werk. Het systeem zorgt voor melding, registratie, prioritering, uitvoering en communicatie over de voortgang. Een goed werkend verbetersysteem draagt bij aan het werkplezier van de medewerkers.

Het CI-programma van Q4All is gericht op het samen leren verbeteren en bestaat uit een workshop bij over ideemanagement, 5 begeleide ideemeetings en coaching bij de uitvoering van ideeën.

Workshop ideemanagement

In een halve dag leren medewerkers hoe zij een idee goed kunnen formuleren, uitwerken en wat ervoor nodig is om een idee tot resultaat te brengen

Ideemeetings

Tijdens de ideemeetings wordt kort de status van de ideeën besproken, wordt samengewerkt aan het verrijken van ideeën, kunnen vragen gesteld worden en wordt er stil gestaan bij actuele knelpunten.

Online en offline coaching

Alle deelnemers krijgen persoonlijk online en indien gewenst offline coaching bij het formuleren en uitwerken van hun ideeën.

Communicatie

We helpen bij het opzetten van een communicatiestructuur om continu verbeteren te borgen.
Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van verbeterborden en de digitale verbetertool “de Q4All Excellerator”.

Voordelen

  • Positief effect op eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen om ideeën tot resultaat te brengen
  • Betere samenwerking in en tussen teams
  • Medewerker tevredenheid
  • Klanttevredenheid
  • Kosten

Wij geloven in de verbeterkracht vanuit de werkvloer en maken met onze aanpak continu verbeteren praktisch toepasbaar met gegarandeerd resultaat.

Wij maken ons zo snel mogelijk overbodig. We leren medewerkers om het zelf te doen!