Lean leider experience, lean leiders in actie

De lean leider experience is een online masterclass voor leiders over de harde en de zachte kant van lean.

Lean leider experience, lean leiders in actie

Lean is een filosofie, een manier van denken en werken. Een valkuil is lean als toolbox te zien. Als je lean enkel als gereedschapskist toepast lukt het niet om een succesvolle continue verbetercultuur te creëren. Hoe dan wel?

Deze online masterclass gaat over de harde en zachte kant van lean. Hoe is lean denken en werken verbonden aan de boven- en onderstroom. Lean gaat over: zoveel mogelijk waarde toevoegen voor de klant, verspillingen in processen elimineren, doorlooptijden verkorten, dagstarts, prestaties meten in de vorm van KPI’s, TPI’s, etc. (zichtbaar in de bovenstroom). Lean gaat echter zeker ook over: mensen, samenwerking, waardering, werkplezier (voelbaar in de onderstroom).

Wat is jouw rol als leider hierin? Daarover gaat deze masterclass.

Na de masterclass weet je welke vervolgstappen jij kunt nemen om lean denken en werken in jouw team en organisatie verder vorm te geven en hierdoor betere resultaten te halen.

Deze masterclass is gratis.