Policy deployment

Is bij iedere medewerker in jouw organisatie duidelijk waar de organisatie voor staat, waar de organisatie naar toe wil en hoe hij hieraan bijdraagt?

Policy deployment

Policy deployment inzetten

In lean termen spreken we over Policy Deployment. Dit is het proces dat er voor zorgt dat de visie vertaald wordt naar operationele doelen en acties waardoor iedere medewerker weet hoe hij kan helpen bij het realiseren van de visie van de organisatie.

Q4All begeleidt jouw team bij de strategievertaling. We gebruiken hiebij de OGSM methode. Dit staat voor Objective, Goals, strategie, measures. Het resultaat is een plan op 1 A4tje met een vertaling van visie naar actie. Het plan verbindt ambitieuze doelstellingen aan concrete activiteiten.