Procesverbetering (kaizen)

Wil je ook kortere doorlooptijden en hogere efficiency realiseren in jouw waardeketen?

In het programma Procesverbetering gaat een verbeterteam – van maximaal 15 deelnemers - onder begeleiding van Q4all tijdens een ‘Kaizen’ aan de slag met het elimineren van verspillingen in een proces. In het verbeterteam zijn alle functies die een rol hebben in het proces dat we willen verbeteren vertegenwoordigd.

Procesverbetering (kaizen)

Procesverbetering inzetten

De Kaizen is een 5 daags verbetertraject waarbij we naast het ontwerp van het proces aandacht besteden aan verandermanagement. Het doel hiervan is een structurele aanpak / oplossing te bieden. We werken met de A3 methodiek als structuur voor het verbeterproject. Voor het ontwerpen van het ideale proces maken we gebruik van Value Stream Mapping(VSM).

Dag 1: Achtergrond en huidige situatie; tijdens deze dag staan we stil bij de aanleiding, de stakeholders, de urgentie en bepalen we de huidige situatie op basis van feiten.

Dag 2: Aanvullen huidige situatie, formuleren doelstellingen en oorzaakanalyse; deze dag gebruiken we om de huidige situatie aan te vullen op basis van verzamelde data, we stellen projectdoelstellingen vast en we bepalen de grondoorzaken van het verschil tussen de doelstellingen en de huidige situatie.

Dag 3: Ontwerp toekomstige stituatie+ proces KPI’s; tijdens deze dag ontwerpen we het ideale proces en stellen we de proces prestatie-indicatoren vast.

Dag 4: Selectie verbetermaatregelen + actieplan; dag 4 staat in het teken van het vaststellen van de benodigde maatregelen en het maken van een concreet actieplan.

Dag 5: Afspraken over vervolg + voorbereiding presentatie aan de organisatie + borging in eigen teams.