Werkplekoptimalisatie (5S)

Kijk eens rond op de werkvloer in jouw organisatie. Wat zie je? Wat denk je? Welk gevoel krijg je?

Een nette, geordende, gestandaardiseerde werkplek is de basis voor continue verbetering en het fundament voor de groei naar een volwassen Lean organisatie.

Werkplekoptimalisatie (5S)

Werkplekoptimalisatie inzetten

Een optimale werkplekorganisatie vergroot het werkplezier van medewerkers, zorgt voor een veilige werkomgeving, verhoogt de productiviteit en draagt positief bij aan de uitstraling naar klanten. Q4all begeleidt jouw team(s) bij het optimaal inrichten van de werkplek met behulp van de 5S-methode: scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden. Het team gaat direct zelf aan de slag tijdens de praktische workshops op de vloer. Er worden praktische workshops op de vloer gegeven. Tussentijds krijgt het team begeleiding Ook wordt het team tussentijds begeleid bij het oplossen van problemen, het uitvoeren van actiepunten en het inrichten van een nieuwe, effectieve communicatiestructuur.

Ik heb heel fijn samengewerkt. De kracht van Esther is dat ze vasthoudend is en flexibel waar nodig. De grootste kracht is om te kijken wat de medewerkers echt nodig hebben om de processen en werkomstandigheden te verbeteren en daarop aan te sluiten. Met als resultaat dat lean denken en werken van onderaf wordt opgebouwd. Esther weet de juiste personen te vinden en is zorgvuldig in haar aanpak en omgang met mensen. Ik kan op Esther bouwen.
- Francis van Neutegem Zorgmanager bij IJsselland Ziekenhuis