Incompany programmas

De TROTS-aanpak

Onze incompany programma’s zijn gekoppeld aan de TROTS-aanpak, wat staat voor Toewerken naar Resultaat op Operationeel, Tactisch en Strategisch niveau. De gezamenlijke incompany programma’s bieden een integrale aanpak om continue verbetering in het DNA van je organisatie te verweven.

Waarom deelnemen aan een Lean programma van Q4all?

De programma’s en trainingen zijn:

  • volledig afgestemd op jouw organisatieproces;
  • concreet en praktisch toepasbaar;
  • laagdrempelig en begrijpelijk op alle niveaus van je organisatie;
  • mensgericht, je klanten en medewerkers vormen het uitgangspunt;
  • gegarandeerd meer werkplezier en betere bedrijfsresultaten.

Werkplekoptimalisatie (5S)

Kijk eens rond op de werkvloer in jouw organisatie. Wat zie je? Wat denk je? Welk gevoel krijg je? Een nette, geordende, gestandaardiseerde werkplek is de basis voor continue verbetering en het fundament voor de groei naar een volwassen Lean organisatie. Een optimale werkplekorganisatie vergroot het werkplezier van medewerkers, zorgt voor een veilige werkomgeving, verhoogt de productiviteit en draagt positief bij aan de uitstraling naar klanten.

Q4all begeleidt jouw team(s) bij het optimaal inrichten van de werkplek met behulp van de 5S-methode: scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden. Het team gaat direct zelf aan de slag tijdens de praktische workshops op de vloer. Er worden praktische workshops op de vloer gegeven. Tussentijds krijgt het team begeleiding Ook wordt het team tussentijds begeleid bij het oplossen van problemen, het uitvoeren van actiepunten en het inrichten van een nieuwe, effectieve communicatiestructuur.

Continu verbeterprogramma (CI)

Wordt het potentieel en de ideeën van de medewerkers maximaal ingezet? Hoe staat het met het werkplezier in jouw organisatie?

Met het continu verbeterprogramma helpen wij je met de transformatie van idee naar resultaat en leren we medewerkers successen boeken.

In een continue verbetercultuur is het belangrijk dat medewerkers ideeën aandragen en deze tot succes kunnen brengen. Continu verbeteren wordt onderdeel van het werk. Dit vraagt een systeem waarin ideemanagement is geborgd. Continu verbeteren wordt onderdeel van het werk. Het systeem zorgt voor melding, registratie, prioritering, uitvoering en communicatie over de voortgang. Een goed werkend verbetersysteem draagt bij aan het werkplezier van de medewerkers.

Het CI-programma van Q4All is gericht op het samen leren verbeteren en bestaat uit een workshop bij over ideemanagement, 5 begeleide ideemeetings en coaching bij de uitvoering van ideeën.

Procesverbetering (Kaizen)

Wil je ook kortere doorlooptijden en hogere efficiency realiseren in jouw waardeketen?

In het programma Procesverbetering gaat een verbeterteam – van maximaal 15 deelnemers – onder begeleiding van Q4all tijdens een ‘Kaizen’ aan de slag met het elimineren van verspillingen in een proces. In het verbeterteam zijn alle functies die een rol hebben in het proces dat we willen verbeteren vertegenwoordigd.

Policy deployment

Strategievertaling op 1 A4tje

Is bij iedere medewerker in jouw organisatie duidelijk waar de organisatie voor staat, waar de organisatie naar toe wil en hoe hij hieraan bijdraagt?

In lean termen spreken we over Policy Deployment. Dit is het proces dat er voor zorgt dat de visie vertaald wordt naar operationele doelen en acties waardoor iedere medewerker weet hoe hij kan helpen bij het realiseren van de visie van de organisatie.

Management programma lean leiderschap

Geloven we in lean? Wat is onze rol als lean leiders? Hoe krijgen we continu verbeteren in het DNA van onze organisatie?

Als je met je managementteam nog geen helder antwoord hebt op één of meer van bovenstaande vragen? Dan is het managementprogramma lean leiderschap interessant voor jouw managementteam.

In twee inspirerende, interactieve trainingsdagen leer je meer over operational excellence en lean denken en doen. Je ontdekt hoe jullie als managementteam de organisatie maximaal kunnen faciliteren op weg naar een continue verbetercultuur. De trainingsdagen worden opgevolgd met supervisie, intervisie en persoonlijke coaching.

Meer informatie over een incompany programma?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Q4all heeft ons gedurende vele jaren ondersteuning geboden in de continuïteit van onze ISO NEN 9001 certificering Enexis Meetbedrijf Kleinverbruik.
Naast een hoge mate van deskundigheid en met name de persoonlijke, directe aanpak wordt door ons management zeer op prijs gesteld, een waardering die ook onze medewerkers uitdragen.

De grootste kracht van Q4all is het inlevingsvermogen in de organisatie en problematiek van de klant zodat er nooit sprake is van een gestandaardiseerde dienstverlening maar wel van een op de klant gericht plan van aanpak.

Wij hopen in de toekomst nog vaker gebruik te kunnen maken van hun klantgerichte expertise.
- Corne van Schilt kwaliteit coördinator Enexis MKV