#5

De lean reis bij Weener Plastics. Met Wilbert Doornenbal

Wilbert Doornenbal is plantmanager bij Weener Plastics in de vestiging Ede. De kracht van lean is samenwerken aan verbeteringen binnen de organisatie. De gekozen aanpak binnen Weener Plastics is bottom-up. Er is gestart met het optimaliseren van de werkplek door middel van de 5S methode. Later is hier “Safety” aan toegevoegd en werd het hiermee 6S. Met deze aanpak is stabiliteit gecreëerd.

Training en voorlichting op de vloer krijgt blijvend aandacht. Dit heeft vooral geleid tot 1 taal, een nette werkomgeving en het draagt bij aan het werkplezier. Door te luisteren naar de ideeën van de mensen wordt de werkomgeving verbeterd.

Op tactisch niveau is een groep medewerkers tot Green Belt opgeleid. Zij hebben in tweetallen een verbeterproject uitgevoerd dat was gericht op procesverbetering. Ook hiermee zijn mooie stappen gemaakt.

Randvoorwaarden voor succes zijn structureel tijd besteden aan verbeteren, beschikbaar stellen van middelen om te verbeteren, het lef om te experimenteren, goede scholing en training voor medewerkers en de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie.

Lean leiderschap gaat volgens Wilbert om het omarmen van de lean beginselen in combinatie met aandacht voor je team.

Lean leiderschap is niet iets voor achter een bureau. Het gebeurt op de vloer. Daar heb je als leider te luisteren naar de medewerkers, kansen voor verbeteringen op te halen en bij te dragen aan een analyse naar grondoorzaken. Dagelijkse aanwezigheid op de vloer is van belang.

Wilbert benadrukt de zoektocht naar balans in beleveren van klanten en continue verbetering!

Belangrijkste tips van Wilbert:

  • Besef dat als je eenmaal kiest voor continu verbeteren, dan kies je voor altijd! Het moet in je DNA gaan zitten.
  • Maak er tijd voor en maak capaciteit vrij om te verbeteren!
  • Licht je medewerkers goed voor. Neem ze aan de hand. Vertel wat het doel is.

Wilbert is trots dat ondanks de snel groeiende organisatie het is gelukt om continu verbeteren een belangrijke plek te geven en dat daar de vruchten van geplukt worden.