#4

De lean startup en kortcyclisch verbeteren

In de vorige podcast, waar ik met Jeroen Blok in gesprek was, is kort gesproken over de lean start up en Jeroen zijn enthousiasme hierover.

In deze podcast ga ik in op het onderwerp lean startup en bespreek ik hoe de principes van de lean startup elke dag toepasbaar zijn.

Vragen om in dit kader voor jezelf te beantwoorden:

  • Zie jij je team/medewerkers als ondernemers?
  • Is jouw manier van managen flexibel en gericht op leren?
  • Experimenteer je om te ontdekken wat het beste werkt?
  • Pas je het principe van kortcyclisch verbeteren toe?
  • Zijn jouw prestatiemetingen gericht op succesvol verbeteren en leveren van toegevoegde waarde of op de hoeveelheid werk die is verzet? Kortom hoe meet je resultaten?