#19

Een beweging op gang brengen…? Walk like you talk!

Met hen ga ik in gesprek over hun ervaringen en lessen tijdens de transitie naar een lean ziekenhuis. De zorg staat voor een grote maatschappelijke opgave. Deze opgave vraagt verandering. In het IJsselland ziekenhuis is lean gekozen als filosofie om hier samen invulling aan te geven.
Met de podcast lean en leiderschap wil ik graag kennis delen en je interesse in continu verbeteren aanwakkeren. In deze podcast deel ik mijn ervaringen en geef ik praktische tips. Ik wil je inspireren om met continue verbetering het werkplezier van jou en je team te vergroten.
Als je je abonneert op de podcast lean en leiderschap krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering is.