WAT IS
JOUW DOEL TOOL

Ik wil
lean in praktijk leren toepassen 📈
lean in praktijk leren toepassen 📈
onderzoeken of wij geloven in een continue verbetercultuur op basis van het lean gedachtengoed 🧐
de visie/strategie naar de werkvloer vertalen 💭
de organisatie vanuit mijn rol als leider maximaal ondersteunen in continu verbeteren 💪
klantgericht werken met optimaal ingerichte processen 🔭
procesgericht werken stimuleren met de klant centraal 😄
lean praktisch toepassen met continue verbetering vanuit de werkvloer 🪄
meer eigenaarschap op continu verbeteren creëren
de werkplekorganisatie verbeteren 🏆
leren hoe ik mijn kennis uit mijn GB/BB training beter kan inzetten met praktische tips uit de praktijk 🗣️
lean in praktijk leren toepassen met als resultaat meer werkplezier en betere resultaten 🎨✅
inspiratie om continu te blijven verbeteren 📅🥇
een duurzame verbeterritmiek realiseren 💫
met
Selecteer een proces...
een persoonlijk programma 👉
een programma voor mijn team(s) 💪